Praktisk information

Besök som inte avbokas inom överenskommen tid debiteras.

Arvodet per timme överenskommes mellan klient och psykoterapeut.

Jag har inte Region Skånes avtal för vårdval psykoterapi, utan har valt att arbeta fristående.