Vad är en specialist?

Själva psykologutbildningen är en generalistutbildning, och som legitimerad psykolog kan man välja att specialisera sig inom följande områden:

  • arbetslivets psykologi
  • klinisk psykologi
  • pedagogisk psykologi

Specialistutbildningen är fördjupning av den kunskap som psykologutbildningen gett.

Det är Sveriges Psykologförbund som utfärdar behörighet som specialistpsykolog.